Nola lagundu nahi duzu / Como deseas colaborar

Apuntatu zaitez “Aranzadi Iruñea denon artean” ekimimenak udaletxean sartzea lortu dezan laguntzeko.
Apúntate y participar para llevar a Aranzadi Pamlona en común al ayuntamiento.

Edozein zalantza argitzeko edo proposamenak egiteko 653729903 telefonora deitu dezakezu
Cualquier duda o sugerencia puedes contactar en el teléfono 653729903.

Datu Pertsonalak babesteari buruzko 15/1999 Lege Organikoan xedatutakoa betez, jakinarazten dizugu erraztutako datuak munizipalismo parte hartzailea sustatzeko fitxategi batean sartuko ditugula. Fitxategiaren arduraduna LAURA BERRO YOLDI da. Edozein momentuan, datuak eskuratu, zuzendu, ezeztatu eta datuoi aurka egiteko.

De conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, te informamos de que los datos que nos facilitas se van a incorporar a un fichero creado con la finalidad de promover el municipalismo participativo. La responsable del fichero es LAURA BERRO YOLDI. En cualquier momento, podrás ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndote a la responsable del fichero en la siguiente dirección de correo electrónico: lennaby00@gmail.com